Εργασία και Σπουδές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (εν συντομία)

 • 1980-2012    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1980-1982   «Γραφείο Δoξιάδη», Αθήνα/Ελλάδα
 • 1982-1983    «Εταιρεία Libexim Shipping S.A.», Αθήνα/Ελλάδα
 • 1983-1993    «Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», Αθήνα/Ελλάδα
 • 1993-1998    «Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Δ/νση Ι, Αθήνα/Ελλάδα
 • 1998-2012    «Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (τέως Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»),  Αθήνα/Ελλάδα
 • από 2012      Συνταξιοδώτηση από το Υπουργείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (1979, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο, Κίεβο / Ουκρανία)
 • MASTER ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  (1979, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο, Κίεβο / Ουκρανία)
 • ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (1994, ΣΕΛΕΤΕ, Αθήνα / Ελλάδα)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (1989, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΑΝΤΕΙΟΥ Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στις Δημόσιες Επιχειρήσεις & Περιφερειακή Ανάπτυξη (1989, ΠΑΝΤΕΙΟΣ Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στον Αυτοματισμό Γραφείου (1989, ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999, Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στη Γενική Διοίκηση (2003, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Επιθεωρητού Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001-2000 (2006, EUCAT, Aθήνα / Ελλάδα)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ Παρακολούθησης Εμιμορφωτικού Προγράμματος «Διασφάλιση Ποιότητας Έργων» (2006, Ινστιτούτο Επιμόρωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Αθήνα / Ελλάδα)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΟΣΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, I-II-III Βαθμού (2004, Σχολή Κοσμοενεργειακής E. Bagirov, Mόσχα/Ρωσία)
 • ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΟΣΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, IV Βαθμού (2004, Σχολή Κοσμοενεργειακής E. Bagirov, Mόσχα/Ρωσία)
 • ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΟΣΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, V-VI Βαθμού, MASTER ΚΟΣΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ (2005, Ινστιστούτο Κοσμοενεργειακής και Ειδικής Ψυχολογίας Ε. Bagirov, Μόσχα/Ρωσία)
 • ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΟΣΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, VII Βαθμού (2006, ΑΗΟ КЭМП, Ακαδημαϊκός V.Ι. Petrov, Μόσχα/Ρωσία)
 • ΠΤΥΧΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (2007, Ε.Ε.Σ., Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΔΙΠΛΩΜΑ στην ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (2008, Cosca & Athens Synthesis Centre, Αθήνα/Ελλάδα)
 • ΔΙΠΛΩΜΑ στο MASSAGE HELLENIQUE FACIAL (2009, Σχ. Αισθητικής Αγωγής Αctria, Μαρία Ηλιάδη, Αθήνα/Ελλάδα)
 • BACHELOR OF ARTS στην ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (2011, Middlesex University, Λονδίνο/Ηνωμένο Βασίλειο)
 • MASTER TEACHER REIKI, Usui Σύστημα Φυσικής Ίασης (2013, Αθήνα / Ελλάδα)
 • KARUNA REIKI ® MASTER (2013, The International Center for REIKI Training of William Lee Rand, Αθήνα/ Eλλάδα)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στο EGREGORIAL Z/M (2007, Σχολή Κοσμοενεργειακής EGIDA, Μόσχα/Ρωσία)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στις ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ BLOCK HUTTA (2007, Σχολή Κοσμ/κής EGIDA, Μόσχα/Ρωσία)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ σεμιναρίου με θέμα τις 1 έως 6 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του DΝΑ (2007, Αθήνα/Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην Τεχνική SHIATSU MASSAGE (2008, Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων και Εφαρμογών, Αθήνα/Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (2009, Σχολή Αισθητικής Αγωγής Actria, Αθήνα/Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ μέσω Εκφραστικών Τεχνών (2011, Athens Synthesis Centre, Αθήνα/Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ® (2011, Ch.Virure & Tina Daly,Mπρατισλάβα/Σλοβακία)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (2011, Doreen Virtue, Queensland Coolum/Αυστραλία)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ® (2012, Ch.Viruture &Tina Daly, Λονδίνο/Ηνωμένο Βασίλειο)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (2012, Ακαδημία ΚΡΥΩΝ, Αθήνα / Ελλαδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – RECONNECTIVE HEALING ®, Επίπεδα Ι-ΙΙ (2012, Eric Pearl, Κωσταντινούπολη / Τουρκία)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ – THE RECONNECTION ®, Επίπεδο ΙΙΙ (2012, Eric Pearl, Κωσταντινούπολη / Τουρκία)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στο ThetaHealing™, Βασικό / ΔΝΑ – Basic DNA (2013, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στο ThetaHealing™, Προχωρημένο / ΔΝΑ – Advanced DNA (2013, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στο ThetaHealing™, Υλοποίηση και Αφθονία – Manifesting and Abundance (2013, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚA στο REIKI,Usui Σύστημα Φυσικής Ίασης, 1ος (2013, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στο REIKI, Usui Σύστημα Φυσικής Ίασης, 2ος Βαθμός (2013, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στο REIKI, Usui Σύστημα Φυσικής Ίασης, 3ος Βαθμός (2013, Αθήνα / Ελλάδα)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ

 • ΠΤΥΧΙΟ Ραδιοτηλεφωνητή για Σταθμούς Αεροσκαφών Ελληνικού Νηολογίου (Περιορ/νο), (2004, Υπ. Μεταφ.& Επικοιν., Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ (2006, ΥΠΟΜΕΔΙ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Αθήνα / Ελλάδα)
 • ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ (2007, Αερολέσχη Αθηνών / Ελλάδα)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟΥ (1973, Σχολείο Μουσικής, Τσιρτσίκ / Ουζμπεκιστάν)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (1998, Ακαδημία Καλών Τεχνών, Βρυξέλλες / Βέλγιο)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (1998, Ακαδημία Καλών Τεχνών, Βρυξέλλες / Βέλγιο)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (1998, Ατελιέ Ζωγραφικής Fonso, Βρυξέλλες / Βέλγιο)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ FCE (1987, Πανεπιστήμιο του Cambridge/Ηνωμένο Βασίλειο)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Ανώτερο Ενδιάμεσο Επίπεδο (1994, Newham Language Centre, Cambridge/Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Ελληνικά (άριστα), Ρωσικά (άριστα), Αγγλικά (πολύ καλά), Γαλλικά (στοιχειώδη)